Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2019-2020

– pololetní prázdniny, 31.1.

– zahájení výuky plavání, 1.- 3.třída od 3.3. do 14.4. (+ 7.2.), 4.třída od 14.2. do 22.5.

– spolupráce s nakladatelstvím Albatros (Klub mladých čtenářů)

– jarní prázdniny – od 17.2. do 21.2.

– exkurze do SOŠ – SOU Vyškov – MŠ, 1. a 2.tř., únor

– koncert ZUŠ, 18.3.

– divadlo „Malý princ“ – divadlo Prostějov, březen

– školní přehlídka v recitaci, březen

– návštěva knihovny ve Švábenicích, březen

– konzultace s rodiči, 8.4.

– výroba upomínkových předmětů k zápisu do 1. třídy

– další vyhlášené soutěže, spolupráce s MŠ

DVPP:
-seminář „Obtížné rozhovory“ – J. Zatloukalová, 11.2.

Kontrolní činnost :

-kontrola TK, třídní dokumentace, výpisu z vysvědčení
-kontrola sešitů Prv, Př, Vl
-kontrola deníčků, ŽK
-prověrky za 3. čtvrtletí
-hospitace dle potřeby
-obnovení estetické výzdoby školy (zima, jaro, zápis)

Mgr. Jana Zatloukalová ředitelka školy