Plán činnosti na 4.čtvrtletí

–           zápis dětí do 1. třídy, 21.4. (bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců)
–           fotografování tříd, 25.5.
–           PEXESIÁDA 2021, červen (v rámci tříd)
–           cvičná evakuace, 24.6.
–           oslavy konce školního roku (v rámci tříd)
–           účast na vyhlášených soutěžích