Akce v mateřské škole Švábenice

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠVÁBENICE

– školní rok 2022-2023

Zařízení mateřské školy

Pořízením nábytku do obou leháren došlo k navýšení kapacity mateřské školy a všechny přijaté děti zde mohou chodit na celodenní docházku. Třídy mateřské školy jsou zařízeny také počítači, dataprojektory a učitelky využívají při výchovné práci nově zakoupené programy. V září se také začalo prát dětské povlečení přímo v mateřské škole.

Kroužek anglického jazyka

Předškolní děti mohou navštěvovat kroužek anglického jazyka pod vedením paní učitelky Petry Bilíčkové.

Koncert skupiny MARBO – 23.9.2022

Společnou akcí základní školy a mateřské školy byl koncert skupiny MARBO, který byl uspořádán v kulturním domě ve Švábenicích.

Vánoční focení – 25.10.2022

Ve spolupráci s firmou Fotodiens Brno každoročně zorganizujeme focení dětí. Letos se děti fotily u stromečku s vánočním motivem.

Vyrábíme sluníčko – říjen 2022

V průběhu měsíce října děti přinášely do mateřské školy vyrobená nebo namalovaná sluníčka, se kterými byla na podzim vyzdobena celá chodba v přízemí mateřské školy.

Spolupráce se Speciálně-pedagogickým centrem Brno, pobočka Vyškov – 2.11.2022

Mgr. Helena Kolbábková provedla na mateřské škole depisáž, zjišťovala stav výslovnosti dětí a následně vyšetřeným dětem dopopručila logopedickou péči přímo v mateřské škole nebo mimo ni. Za odvádění pečlivě práce paní učitelky Yvony Lexmaulové při provádění logopedie na MŠ Švábenice napsala do závěrečné zprávy pochvalu.

Koncert Dětským srdíčkům – 9.11.2022

Děti vyslechly několik písní v podání pana Vojkůvky za hudebního doprovodu na klávesy. Během pořadu se děti zapojily nejen zpěvem, hrou na tělo, ale také napodobováním zvířat pohybem i hlasem. V průběhu pořadu se nejen hodně nasmály i vydováděly.

Pouštění draků s rodiči – 18.11.2022

Akce pro děti a rodiče byla zahájena před mateřskou školou zpěvem písně o drakovi, pokračovala kreslením křídami. Potom všichni přešly na pole za areálem školy, kde pouštěli draky.  Na památku si děti odnesly sladkost s obrázkem dráčka.

Zdobení vánočního stromku u úřadu městyse – 22.11. a 24.11.2022

Děti z obou tříd mateřské školy vyráběly ozdoby, které odnesly a pověsily na stromečky před úřadem městyse Švábenice.

Divadelní představení– 24.11.2022

Poutavé představení předvedly herečky z Maňáskového divadla Šikulka Vracov. Dětem zahrály hned tři pohádky Kamarádi z Antarktidy, O neposlušném Matýskovi a Nepořádný medvídek.

Mikuláš – 5.12.2022

V tento den navštívil děti v mateřské škole Mikuláš s čertem a andělem. Zhodnotil chování dětí, vyslechl si několik písní a nadělil dětem dárek s cukrovinkami.

Dary, poděkování

Pan Josef Zaoral daroval všem dětem balíčky s cukrovinkami a Zemědělské družstvo Haná, se sídlem ve Švábenicích peněžitý dar na zakoupení hraček. Velice si jejich pomoci naší mateřské škole vážíme a děkujeme za ochotu přispět ke spokojenosti našich nejmenších občánků.

Adventní dílnička – 7.12.2022

Tento den učitelky pozvaly rodiče do mateřské školy. Děti si pod vedením rodičů vyrobily v 1.třídě kuřátek vánoční stromečky a ve 2.třídě štěňátek andílky podle hotových předloh. Odpoledne bylo zpestřeno poslechem a zpěvem písní. Na závěr si děti hotové výrobky odnesly domů.

Beseda s policií – 8.12.2022

Tato akce se podařila uspořádat ve spolupráci s tatínkem, který pracuje u policie a zároveň má syna ve 2.třídě mateřské školy. Pan David Tůma seznámil děti se svou profesí policie, důležitými pravidly chování i nebezpečím, se kterým se mohou setkat a jak na ně reagovat. Na závěr děti dostaly omalovánky.

Zdravá pětka – 14.12.2022

Velmi pěkný program Nadačního fondu Albert se zaměřením na zdravý životní styl a hlavně výživu byl uspořádán v obou třídách mateřské školy zvlášť. Nechybělo přivítání loutkami, poslech četby i jízda auty na nákupy. Děti se učily třídit zdravé a nezdravé potraviny, ochutnávaly ovoce a zeleninu. Program byl realizován zábavnou formou, děti dobře soustředily a hlavně i poučily. Pořad byl v mateřské škole pro děti zdarma.

Ladění klavíru – 19.12.2022

Učitelky v mateřské škole využily situace, která se naskytla dnešní den. Vzhledem k tomu, že se v obou třídách mateřské školy ladily klavíry, tak měly děti možnost pozorovat netradiční práci pana ladiče a jeho manželky při čištění, rozebírání a ladění. Děti ze 2.třídy štěňátek se tak seznámily s novou profesí.

Vánoční besídka – 21.12.2022

Vánoční vystoupení dětí v mateřské škole za účasti rodičů je ukázkou práce učitelek od začátku školního roku. Vystoupení plné písniček a básní o podzimu a zimě přítomné rodiče a další členy rodin dojímá k slzám a dokáže vykouzlit úsměv na jejich tvářích, a to právě proto, že některé děti působí při vystoupení jako kdyby o nic nešlo, jiné se snaží naopak svou roli zvládnout jak nejlépe umí. Ale nejdůležitější je ta skutečnost, že jsou vedeny k vytváření pěkným vztahům mezi sebou a poznání, že ze společného úsilí a spolupráce vzniká pocit dobře vykonané práce.

Vystoupení dětí z MŠ pro žáky ZŠ

Poslední plánovanou akcí pro děti mateřské školy a žáky základní školy je společné setkání u vánočního stromečku v mateřské škole při příležitosti shlédnutí programu – vystoupení starších dětí štěňátek. Závěrečné společné zpívání koled dokáže naladit všechny na blížící se nejkrásnější svátky v roce Vánoce.

Vyrábění a roznášení přání do nového roku

Stalo se pěknou tradicí, že děti z mateřské školy vyrobí dárky a přejí ve Švábenicích do nového roku. Letos v prosinci starší děti ze třídy štěňátek vykreslily, vystřihly a nalepily andílky na přáníčka, která roznesly na úřad městyse, do zemědělského družstva, na poštu, do cukrárny, bývalým zaměstnankyním mateřské školy, ale také do školní jídelny i do základní školy.

My učitelky si přejeme, ať můžeme dál pokračovat ve své krásné práci s dětmi v novém roce 2023 hlavně v klidu, pohodě, ve zdraví a co je nejdůležitější – v míru.

Ilona Kučerňáková, zástupkyně ředitelky pro MŠ