33. zasedání Rady školy konané dne 1.6.2021

Přítomny:  Alena Kušková, Alena Látalová, Tomáš Šváb

Program:

  1. Zahájení, přivítání členů, seznámení s programem
  2. Volba zástupce Rady školy do konkurzní komise
  3. Diskuze
  4. Usnesení, závěr

 

  1. Předsedkyně školské rady přivítala členy, seznámila je s programem,

schválen 3 hlasy

  1. Volba zástupce Rady školy, který bude členem konkurzní komise při výběru ředitele ZŠ A MŠ Švábenice, navržena Alena Látalová

schváleno 2 hlasy, 1 se zdržel

  1. Diskuze:

V diskuzi byli členové rady seznámeni s průběhem voleb nového ředitele ZŠ a MŠ.

  1. Usnesení:

Rada školy schvaluje Alenu Látalovou jako člena do konkurzní komise na výběr ředitele ZŠ a MŠ ve Švábenicích.

schváleno 3 hlasy

Dne:  1.6.2021            Zapsala:                      Alena Kušková

Na vědomí:                 Tomáš Šváb

Alena Látalová