Akce mateřské školy

AKCE MŠ ŠVÁBENICE LEDEN  – ČERVEN 2024

Tři králové – 4.1.2024

Děti ze II. třídy Štěňátka připravily akci Příchod tří králů a v převlečení za krále a zvířátka zahrály scénku a popřály všem do nového roku 2024. Setkání dětí z obou tříd MŠ bylo využito k navození slavnostní nálady a zpěvu písní se zimní tematikou, rozdání dárků – hraček, pomůcek a také cukrovinek.

Návštěva muzea – 5.1.2024

Děti z obou tříd MŠ navštívily místní muzeum, kde si prohlédly výstavu betlémů. Provedl nás správce muzea pan Luděk Pištělka.

Karneval – 17.1.2024

Dopoledne plné radostí, her a soutěží připravily učitelky z obou tříd mateřské školy pro všechny děti z MŠ. Akce v maskách se uskutečnila ve vyzdobené II. třídě Štěňátka.

Plavecký výcvik – od 9.1.2024 do 13.2.2024

12 předškolních dětí absolvovalo 5 lekcí plavání v plavecké škole ve Vyškově. Jezdily autobusem společně s dětmi ze ZŠ.

Setkání rodičů předškolních dětí v MŠ (ukázka práce s dětmi) – 30.1.2024

Rodiče předškolních dětí se ve II. třídě Štěňátek podívali na ukázku práce s dětmi pod vedením učitelky Yvony Lexmaulové. Mohli porovnat úroveň dovedností a znalostí svého dítěte s ostatními. Součástí akce bylo také seznámení rodičů s připraveností dítěte na základní školu a s diagnostikou dítěte. Rodiče měli také možnost využít konzultace s učitelkami.

Divadlo „Jak krteček zachránil les“ – 1.2.2024

V pohádce o krtkovi se děti nenásilnou formou učily chránit životní prostředí a utužovat kamarádské vztahy. Při maňáskovém divadle si užily spoustu legrace.

Jarní dílnička s rodiči – 21.2.2024

Děti pod vedením rodičů vyrobily v obou třídách barevné ptáčky a jejich hnízda z různých materiálů. S dětmi, které neměly rodiče přítomné, tvořily ptáčky učitelky a asistentka pedagoga. Na závěr si děti své výrobky odnesly domů.

Vynášení Moreny – 15.3.2024

To byla společná akce ZŠ a MŠ, při které se děti ze všech tříd rozloučily se zimou. Děti z MŠ nesly Moreny z proutí, které si spolu s učitelkami vyrobily. U potoka zazpívaly básničky a písničky a poté Morenu hodily do vody. Ještě ji sledovaly po proudu potoka až k dalšímu mostu.

Zajíčkovo dopoledne – 27.3.2024

Při pobytu venku děti ve skupinách vyhledávaly značenou cestu, na stanovištích plnily úkoly, překonávaly překážky, cvičily, skládaly apod. Na závěr na školní zahradě našly poklad,
o který se rozdělily.

Rytmická show Toman – 9.4.2024

V kulturním domě se děti učily vnímat a vyjadřovat rytmus, pohyb podle hudby. Zapojily se také zpěvem, hrou na rytmické nástroje i tancem. Akci uspořádala základní škola.

Muzikál „O líném princi Miroslavovi“ – 11.4.2024

Bylo to hudební vystoupení žáků ZUŠ Ivanovice n. H. pod vedením paní učitelky Spáčilové. Krásně promyšlený děj pohádky podle vybraných písní, její příjemné přivítání a ukončení, k tomu precizně nacvičený zpěv, kostýmy i kulisy… to vše vytvořilo nádherný zážitek nejen pro naše děti, ale i pro učitelky. Děti sledovaly pohádku se zaujetím a skutečně se jednalo
o nejkrásnější kulturní akci mateřské školy za celý školní rok.

Papá hrátky (pohybové aktivity osob s tělesným postižením) – 16.4.2024

Děti se seznámily hravou formou se světem handicapovaných. Mohly si prohlédnout a také vyzkoušet kompenzační pomůcky jako např. jízdu na sportovním vozíku. Vše bylo provázeno příběhem o psu Bobíkovi, kterého srazilo auto, když se při přebíhání silnice nerozhlédl a proto skončil na vozíku.

Maňáskové divadlo ŠIKULKA – 30.4.2024

Herečky přímo v mateřské škole zahrály dětem s maňásky tři pohádky O nespokojeném koťátku, Holčička, co málem ztratila kamaráda a Veverka a sněhuláček.

Besídka ke Dni matek – 7.5.2024

Učitelky s dětmi v obou třídách uspořádaly besídku –  v I.třídě Kuřátka děti vystoupily s programem o zvířátkách, ve II.třídě s programem Vítání jara. V I.třídě namalovala kulisy paní učitelka Ludmila Navrátilová Štěrbová, ve II.třídě společně s dětmi paní učitelka Ilona Kučerňáková. Děti také vyráběly dárky, které maminkám po vystoupení předaly.

Divadelní představení „Mary Poppins“ – 10.5.2024

Akce se uskutečnila v mateřské škole pro děti ZŠ a MŠ. Jednalo se o hudební zpracování příběhu o chůvě.  Herečky zaujaly děti zejména příjemným vystupováním, oblečením, ale hlavně zpěvem.

Výlet na Zlatou farmu – 15.5.2024

Děti jely autobusem do Zlaté farmy Štětovice v okrese Prostějov, kde si prohlédly zvířata, robot při dojení, krmily kravičky, jezdily na koních a hrály si v překážkové dráze, průlezkách a domečcích.

Focení v MŠ – 21.5.2024

Děti se fotily na společnou fotografii tříd a předškolní děti na tablo.

Hudební program „Zpívánky“ – 22.5.2024

Děti z obou tříd MŠ se zúčastnily hudebního programu, ve kterém pan muzikant hrál na kytaru. Seznámil je s dalšími hudebními nástroji, znaky ročních období, rodinou i zvířátky. Vše bylo propojeno zpěvem i pohybem. Po celou dobu programu vládla veselá nálada.

Sférické kino – 3.6.2024

Netradiční a zajímavá forma promítání, které proběhlo ve II.třídě Štěňátek. Zúčastnily se děti z obou tříd. Každá třída měla jiný příběh. Nejdříve se promítal příběh Kamarádi zvířátka pro mladší děti a potom předškolním dětem Kouzelná raketa, ve kterém se vydaly na vesmírné dobrodružství a poznávaly planety.

Ekologický program o ptácích – 17. 6. 2024

Tematický týden od 17.6. – 21. 6. 2024
Pondělí = BRÝLOVÝ DEN
Úterý = DEN BLÁZNIVÝCH ÚČESŮ
Středa = DEN ŽLUTÝCH TRIČEK NEBO ŽLUTÉHO OBLEČENÍ
Čtvrtek = KLOBOUKOVÝ DEN
Pátek = PYŽAMOVÝ DEN

20. 6. 2024 – Rozloučení s PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI

26. 6. 2024 – Rozloučení s MATEŘSKOU ŠKOLOU
pro všechny děti na školní zahradě,  pohádka O koblížkovi hraná rodiči a učitelkami.