Akce v MŠ

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE ŠVÁBENICE OD LEDNA 2023

Tříkrálové koledování v MŠ – 6.1.2023

Dětí ze II. třídy štěňátek přivítaly ve své třídě mladší kamarády ze třídy kuřátek a připravily pro ně akci Tříkrálové koledování. Zpívání a hry byly zakončeny rozdáním sladkostí a sledováním pohádky Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále.

Karneval – 18.1.2023

Společná promenáda dětí a učitelek v maskách, představení dětí, tanec a soutěže byly náplní zábavného dopoledne v mateřské škole. Své zážitky si děti nejen ještě další dny vyprávěly, ale také nakreslily.

Svátek sv. Valentýna – 14.2.2023

Děti ze II. třídy štěňátek tento den diskutovaly o významu toho, jak je důležité mít někoho rád. Zdůraznila se i naše pravidla chování v mateřské škole – aktuálně srdíčkové pravidlo. Součástí dopoledne byly i tematicky laděné pohybové činnosti s dětmi.

Etické dílny – 21.2.2023

Děti ze II. třídy štěňátek sledovaly i aktivně se zapojily do interaktivního vzdělávacího programu Etické dílny s názvem pořadu Jak se máš. Seznámily se s reálnými situacemi v životě – např. radost, smutek, zloba, strach. Získaných zážitků učitelky využívaly v dalších dnech.

Taneční program Doctor Dancer – 23.2.2023

Děti ze II. třídy štěňátek si prohlédly přízemí základní školy, šatny, chodby, výzdobu v přízemí a  práce dětí. V tělocvičně je čekalo překvapení v podobě tanečního programu od Jaroslava Havelky alias  Doctora Dancera. Aktivně se zapojily a radostně si užily moderní tanec.

MDŽ – 8.3.2023

Děti tento den dokončily výrobu dárků pro maminky a v mateřské škole se o ní učily nové básničky. Odpoledne si odnášely vyrobená srdíčka, která předaly maminkám k jejich svátku.

Prohlídka základní školy u příležitosti 50.výročí založení – 10.3.2023

Všechny děti z mateřské školy navštívily třídy v základní škole, setkaly se se staršími kamarády, učitelkami, prohlédly si výstavy fotografií i práce dětí na chodbách. Děti z I. třídy kuřátek využily situace a zacvičily si s učitelkami v tělocvičně.

Vynášení Moreny – 24.3.2023

Tato společná akce základní školy a mateřské školy proběhla ve Švábenicích v pátek 24. března, kdy se děti ze všech tříd rozloučily se zimou. Děti z mateřské školy nesly Moreny z proutí, které si vyrobily, u potoka v blízkosti lávky střídavě zazpívaly písničku, hodily je do vody a děti ze třídy štěňátek vydržely nejdéle, protože sledovaly svoji Morenu po proudu potoka až k dalšímu mostu.

Návštěva 1. třídy ZŠ s předškolními dětmi  – 28.3.2023

Předškolní děti s paní učitelkou Ilonou Kučerňákovou navštívily základní školu, kde shlédly vyučování v 1. třídě. Do počítání, poznávání písmen i sestavování monogramu je zapojila paní učitelka Daniela Plhalová. Plny zážitků se děti vracely zpět do mateřské školy, kde hned o všem vyprávěly jiným kamarádům. Ještě dlouho si pak v mateřské škole na paní učitelku a žáky hrály.

Akce pro rodiče předškolních dětí – 30.3.2023

Rodiče předškolních dětí ve II. třídě štěňátek shlédli ukázku práce s dětmi pod vedením Ilony Kučerňákové,  měli možnost porovnat úroveň dovedností a znalostí svého dítěte s ostatními.  Součástí akce bylo také seznámení rodičů s připraveností do základní školy, seznámení s diagnostikou dítěte.

Pašijový týden – od 3.4. do 6.4.2023

Velikonoční svátky učitelky zpestřily zařazením zábavnými činnostmi a seznámením s pašijovým týdnem. Každý den přišly děti do mateřské školy oblečeny v jiné barvě – v modré, šedé, černé a zelené. Učitelky jim přiměřenou formou vysvětlovaly lidové tradice z  knihy Pavlíny Pitrové Český rok.

Zajíčkova velikonoční stezka– 4.4.2023

Na stanovištích po Švábenicích čekalo děti překvapení v podobě dopisů s úkoly, které plnily a za které dostaly odměnu, když se jim podařilo najít poklad – nalezené sladkosti si odpoledne odnesly domů.

Děti přejí k Velikonocům – 5.4.2023

Předškolní děti vyrobily v mateřské škole přání k Velikonocům s vajíčkem a motýlky. Skupinky dětí z celé mateřské školy pak obcházely Švábenice, aby, tak jako v jiných letech, popřály krásné Velikonoce zaměstnancům nejen ve škole, na úřadu městyse, na poště, cukrárně, v obchodě a zemědělském družstvu, ale aby také potěšily ostatní třeba jen krátkou básničkou o jaru nebo písničkou.

Kouzelnické vystoupení – 5.4.2023

Děti sledovaly vystoupení z divadla kouzel Waldini. Kouzelník dětem prozradil i ukázal některé triky. Jeho ruce byly však tak rychlé, že děti nestačily postřehnout, kde určitý
předměty ukrývá. Největší úspěch měla kouzla s živými zvířaty – králíkem a holoubkem.

Soutěže v tělocvičně  – 14.4.2023

Děti ze II. třídy štěňátek cvičily a soutěžily v tělocvičně základní školy.

Plavecký výcvik – od 26.4. do 24.5.2023

14 předškolních dětí absolvovalo 5 lekcí plavání v plavecké škole ve Vyškově. Jezdily autobusem s dětmi ze základní školy.

Koncert ZUŠ Ivanovic e na Hané  – 28.4.2023

Základní umělecká škola Ivanovice na Hané uspořádala koncert v kulturním domě ve Švábenicích, kterého se účastnili i žáci naší základní školy a děti okolních mateřských škol. Jednalo se o taneční vystoupení  – ztvárnění hudební pohádky Shrek. Děti z mateřské školy byly po vystoupení nadšené a líbilo se jim setkání s představiteli rolí po ukončení představení.

Seznámení s tradicemi stavění máje – 2.5.2023

Akci uspořádaly učitelky pro děti ze II. třídy štěňátek, seznámily je s tradicemi stavění máje, ale také pálení čarodějnic. Učitelky využily nejen zážitků dětí s rodiči z účasti na akci pálení čarodějnic ve Švábenicích, pořízených fotografií, ale také programu Barevné kamínky – květen, kdy děti na počítači sestavovaly obrázek – měsíc květen, procvičovaly barvy a matematické představy.

Sférické kino – 2.5.2023

Netradiční formou výuky se stalo projekce s námětem života v moři s názvem Beerny a Baarny. Přiměřenou formou byly děti při promítání filmu seznámeny také s ochranou životního prostředí. Získané vědomosti si děti na závěr opakovaly.

Besídka ke Dni matek – 12.5.2023

Vystoupení pro maminky k jejich svátku proběhlo nejdříve ve I. třídě kuřátek a potom ve II. třídě štěňátek. Děti zazpívaly a přednesly básně, zatančily tanečky a maminkám předaly vyrobené dárečky – přáníčka, kytičky nebo ptáčky.

Návštěva kostela – 22.5.2023

Při vycházce děti navštívily místní kostel, provedla je paní Milena Hladká a pozvala na akci Noc kostelů dne 2.6.2023.

Fotograf v MŠ – 23.5.2023

Děti se v mateřské škole fotily na společnou fotografii a předškolní děti na tablo.

Týden plný her – oslava MDD:

Jak budeme slavit MDD a zakončení plavání v MŠ – 29.5.2023

Učitelky v obou třídách zahájily oslavu MDD vyprávěním a těšením se na připravované aktivity. Ve II. třídě štěňátek proběhlo slavnostní zakončení plavání. Předškolním dětem, které se účastnily plaveckého výcviku, učitelky předaly mokré vysvědčení a drobný dárek. Na závěr si děti společně zazpívaly a zatančily country tanec.

Pohádka O pejskovi a kočičce – 30.5.2023

Děti ze II. třídy s Ilonou Kučerňákovou nachystaly předem kulisy a rekvizity. Na druhý den učitelky se studentkou pedagogické školy, která si plnila pedagogickou praxi v mateřské škole, zahrály dětem pohádku O pejskovi a kočičce, Jak pekli dort. Během hraní zapojily děti tak, že zpívaly, pohybově vyjadřovaly písně, procvičovaly mluvidla, rytmizovaly slova a písně. Po pohádce následovala nejen oslava narozenin kočičky, svátek pejska, ale také skutečné přání k narozeninám chlapečka Kryštůfka.

Indiánská cesta – 31.5.2023

Dlouhá procházka v indiánském převlečení učitelek  a dětí s vyrobenými ozdobami na krku udělala dětem opravdu radost. Nejdříve od mateřské školy na připravenou cestu kolem stanovišť s úkoly vyrazily mladší děti z I.třídy kuřátek, za nimi se na cestu vydaly starší děti ze II. třídy štěňátek. Odměnou za splněné úkoly byl poklad, umístěný ve stanu na školní zahradě. Nalezené balíčky s cukrovinkami si děti odpoledne odnesly domů. Akci připravila paní učitelka Soňa Gregůrková a asistentka pedagoga Lucie Skácelová.

Soutěživé dopoledne – 1.6.2023

Na školní zahradě připravila pro děti stanoviště s pomůckami paní učitelka Yvona Lexmaulová. Dopoledne plné her a soutěžení dětí bylo zakončeno předáním medailí, pejsků a kuřátek se sladkou odměnou, které vyrobila paní učitelka Ludmila Navrátilová Štěrbová.

Oslava MDD u vojáků – 2.6.2023

Společně se základní školou jeli předškolními chlapci z mateřské školy se zástupkyní ředitelky pro MŠ Ilonou Kučerňákovou na exkurzi do Vyškova Dědic, kde ke Dni dětí uspořádali vojáci ukázku techniky, výcvik psů, koní a různé soutěživé hry. Podařilo se nám vyfotit se s generálem.

Učíme se dělat dezert – 2.6.2023

Děti ze II. třídy štěňátek, které nejely do Vyškova, si udělaly s učitelkami dezert, na kterém si pochutnaly na školní zahradě. Děti z I. třídy zakončily týden oslav MDD vyjádřením zážitků, ukázkou a opakováním toho, co celý týden dělaly.

Exkurze ve stolařské dílně – 8.6.2023

Všechny děti z mateřské školy přivítal ve své dílně pan Lukáš Látal, seznámil je s některými stroji, na kterých opracovává dřevo a přiměřenou formou vysvětlil, jak se na nich pracuje. Na dvorku si děti navíc prohlédly zahradní techniku, andulky, kachny a husy.

Ještě nás čekají poslední plánované poslední akce:

Výlet k rybníku a do lesa k myslivecké chatě
Rozloučení s předškolními dětmi – 22.6.2023
Slavnostní rozloučení předškolních dětí s mateřskou školou proběhne ve II.třídě štěňátek za účasti rodičů budoucích prvňáčků.
Schůzka s rodiči nových dětí – 27.6.2023
Rozloučení s mateřskou školou na školní zahradě – 28.6.2023
Poslední akce pro děti a jejich rodiče proběhne na školní zahradě.
Mateřská škola bude otevřena o prázdninách do 14. července a potom si již všechny děti budou užívat prázdniny.

Ilona Kučerňáková