Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

V pátek 3.11. naši školu navštívila spisovatelka paní Zuzana Pospíšilová, která píše příběhy pro děti. Cílem bylo seznámit se s její tvorbou, a přivést tak děti ke čtení.  Nejdříve dětem ukázala některé své knihy a povyprávěla o tom, jak tyto knihy vznikají. Pak přečetla úryvky z jednotlivých knih a dětem přiblížila, o čem její vyprávění jsou. Četla např. úryvky z knih Policejní pohádky nebo o Kouzelné třídě. Dětem se příběhy líbily a možná je to i trochu namotivovalo, aby si knihu přečetly a dozvěděly se, jak příběh končí.  Dále pak dětem odpovídala na otázky, které se týkaly její práce, a tak jsme se třeba dozvěděli, že jednu knihu paní spisovatelka napíše třeba i za dva týdny a jindy zase čeká na inspiraci několik měsíců. Na závěr dětem napsala věnování do knih, které si děti přinesly.  Beseda byla zajímavá a dětem se líbila. Knihy od paní Pospíšilové, které děti zaujaly, si mohou objednat i v rámci nabídky nakladatelství Albatros a Fragment, kterou škola dětem zprostředkovává už několik let a probíhá minimálně třikrát do roka.

Závěrem bychom rády poděkovaly paní Švábové a paní Pištělkové, které nám zajímavé setkání připravily.