Bezpečný pohyb v online světě (projektový den)

Dne 24.10.2023 jsme se rozhodly podpořit Světový den pro rozvoj informací projektem s názvem Bezpečný pohyb v online světě. Drtivá část dětí a mládeže si v dnešní době už nedokáže představit svůj život bez internetového připojení. Na internetu se děti stávají snadným cílem pachatelů kriminality, jelikož jsou mnohdy naivní, důvěřivé a hlavně nezkušené.

V jednotlivých třídách si vyučující připravili pro žáky aktivity, videa, pracovní listy, modelové situace zaměřené na oblast prevence. Poukázali na rizika, která číhají na internetu a zároveň ukázali způsoby, jak se jim ubránit.

Po skončení projektu je téma stále živé a aktuální a je třeba se mu dlouhodobě věnovat.