Činnost ZŠ v I. čtvrtletí

Činnost ZŠ za I. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Sportovní akce
T-mobile – Olympijský běh
Projekt Olympijský diplom – Sazka, Olympijský víceboj – celoročně

Prevence
Program o kyberšikaně:    1. – 2. ročník Kamarádi online,  3. – 5. ročník Kyberšikana
Dopravní výchova – 3. – 5. třída (spolupráce s PČR)
Bezpečené chování v kyberprostoru – preventivní program pro rodiče a pedagogy (spolupráce s PČR) – odloženo pro nemoc
Aktualizace minimálního preventivního programu

Akce, projekty a projektové dny:

30. 9. a 14. 10. Projekt “Volba povolání” (tanečnice, baletka) – 1. a 2. třída
18. 10. Mobilní planetárium (1. – 5. ročník)
25.10. Návštěva místní knihovny  (všechny třídy)
5.11. Strašpytlíkova stezka (spolupráce s rodiči)
23.11. projektový den – “VÁNOČNÍ TVOŘENÍ” – příprava výrobků na jarmark
30.11. Slavnost Slabikáře – 1. třída
Pokračování v projektu „Škola dětem“
Pokračování projektu “Ovoce do škol” a “Mléko do škol”
Podpora čtenářských dovedností – objednávka knih nakladatelství Albatros a Fragment
Barevný duhový týden – podzimní barvy

Vybavení školy
Komunikační a výuková platforma MS Teams
Instalace 2 interaktivních tabulí v 1. a 5. ročníku