Činnost ZŠ za II. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Činnost ZŠ za II. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Projekty:

 • pokračování projektu Škola dětem (Klub čtenářských dovedností)
 • pokračování projektu Ovoce a mléko do škol
 • projektový den – volba povolání: tanečnice, baletka (20.1., 5. ročník)

Jiné akce:

 • slavnost Slabikáře (30.11.,1. ročník)
 • zapojení do Klubu mladých čtenářů (všechny ročníky)
 • vánoční tvoření – příprava výrobků na jarmark (všechny ročníky)
 • vánoční jarmark (všechny ročníky)
 • vánoční besídky ve třídách (všechny ročníky)
 • návštěva Mikuláše s čertem (všechny ročníky)
 • výuka plavání (1. – 4. ročník)

Vybavení školy:

 • Instalace 3. interaktivní tabule ve IV. třídě
 • Spolupráce s Barevnou školou