Co děláme v mateřské škole

Masopust – 1.3.2022

Na společnou akci se základní školou se děti v obou třídách mateřské školy moc těšily. Namalovaly a vystřihly si masky s pomocí učitelek a za doprovodu hudby se prošly Švábenicemi. Od jedné babičky, která za dětmi vyšla ven, dostaly za zazpívání písničky sladkou odměnu. Zhotovené výrobky – masky – pak ještě dlouho na výstavě v šatně připomínaly dětem tuto mimořádnou akci školy.

Pyžamové dopoledne v MŠ 22.3.2022

Dne 22.března přišly děti do mateřské školy hned ráno oblečené v pyžamu nebo v noční košili. Připojily se tak ke starším kamarádům, kteří tak šli oblečeni do školy. V mateřské škole učitelky pro děti připravily soutěže. Starší děti soutěžily v rychlosti při stlaní polštáře a peřinky na lehátko, mladší děti vyhledávaly a uložily na lehátka určená plyšová zvířátka. Součástí zábavného dopoledne byl i zpěv známých písní. Na závěr si děti mohly skákat panáka na koberci.

Příprava na školu, návštěva základní školy 30.3.2022

V březnu si děti ze třídy štěňátek hrály v mateřské škole na školu. Procvičovaly si získané vědomosti a dovednosti před zápisem do základní školy. Koncem měsíce proběhla také dlouho očekávaná návštěva školy. U vchodu do budovy děti přivítal pan školník, společně s vedoucí učitelkou Ilonou Kučerňákovou si děti prohlédly nejen šatny, chodby s výstavami prací žáků a barevnými obrázky na chodbách, ale také navštívily tělocvičnu, kde si na podlaze prohlédly znak Švábenic a hlavně si zaběhaly a zacvičily.  Nejvíce se jim však zalíbilo přímo ve třídách, kde je přivítaly milé paní učitelky. Děti shlédly výuku, zapojily se do rozhovoru, do pohybových činností, počítaly na počítadle, poznávaly písmena, ale hlavně si vyzkoušely, jak se v lavicích sedí a že se musí soustředit na výklad učitelek. Většina z dětí se do školy těší, proto jim přejeme hodně úspěchů.

Etické dílny (Buďme kamarádi) 19.4.2022  

Zásady správného chování a pravidla, jak být dobrým kamarádem, se nenásilnou formou naučily děti v etických dílnách s názvem “Buďme kamarádi”. Pořadem je provázela paní lektorka s velkou plyšovou opičkou. Akce proběhla přímo v mateřské škole na koberci a u stolečků, kde si děti vykreslily obrázek opičky, který si odnesly domů.

Koncert MUZIKÁLEK  22.4.2022                           

Poutavou formou si děti vyslechly několik známých písniček s hudebním doprovodem na klavír. Pan Vojkůvka jim je ale během hudebního pořadu zpíval radostně a herecky tak výrazně, že se děti při koncertu hodně zasmály, zatančily a hlavně si zahrály na herce, kteří umí napodobovat lidi, zvířata, jejich chování a jednání.  V mateřské škole bylo veselo nejen při pořadu, ale i po něm. Děti si vyprávěly, co se jim nejvíce líbilo.

Oslava DNE ZEMĚ od 22.4.2022 do 29.4.2022                                                     

Oslava tohoto svátku probíhala několik dnů – děti si připomenuly důležitost péče o životní prostředí, ochranu přírody, učily se třídit odpadový materiál do kontejnerů, seznamovaly se s životem na celé planetě. Před mateřskou školou kreslily křídami, co se jim na světě nejvíce líbí, na školní zahradě pomáhaly při hrabání kolem pískovišť a na vycházkách pozorovaly krásy probouzející se přírody. Své zážitky také kreslily a malovaly.

Jaro a Velikonoce                          

Děti se v mateřské škole učí poznávat roční období, jejich znaky. S jarní přírodou se seznamují na školní zahradě a na vycházkách. Součástí výchově práce bylo i seznámení s tradicemi oslav svátků Velikonoc. Děti se učily básničky, vyráběly přáníčka, která roznášely v obci. Děti ze třídy štěňátek zasely zrníčka ječmene a pozorovaly, jak klíčí. Domů si pak odnesly na výzdobu velké kuřátko s naklíčenou ozdobou, děti ze třídy kuřátek zase krásné zajíčky a přáníčka se slepičkami.

DEN MATEK 10.5.2022                           

Děti z mateřské školy se dlouho těšily a připravovaly na svátek maminek, vyráběly pro ně dárky – srdíčka, kytičky a přáníčka, nacvičovaly písně, básně a hudebně-pohybové hry na oslavu, která vyvrcholila vystoupením v kulturním domě společně s dětmi ze základní školy. Děti ze třídy štěňátek zazpívaly o tom, jak je jim s písničkou vesele, děti ze třídy kuřátek přivítaly jaro. Své vystoupení zopakovaly mladší děti – kuřátka znovu maminkám přímo v mateřské škole 25.5.2022. Společné akce pro děti a rodiče jsou výborné při upevňování kladných vztahů mezi rodiči a učitelkami. Většina rodičů je potěšena výkony svých i jiných dětí, hodnotí snahu učitelek. Pochvala nás učitelky zase motivuje k pořádání dalších podobných akcí. Přejme si, ať se dál můžeme bez obav všichni scházet. Vždyť v minulém školním roce byly nejen děti, ale i rodiče ochuzeni, protože se společné akce nesměly pořádat.

Oslava MDD V MŠ                           

V týdnu od 31.4. do 3.5.2022 připravily učitelky dětem každý den nějaké překvapení. Zahrály jim pohádku O koblížkovi, děti ze 2.třídy štěňátek ji na druhý den dramatizovaly také. 1.června přišla starším dětem k jejich svátku popřát také princezna s princem, děti soutěžily na školní zahradě na stanovištích ve skupinách, hrály pohybové hry a na závěr za odměnu dostaly medaile. Další den učitelky připravily hledání cesty pro žížalu, na jejímž konci byl ukrytý poklad. Všechny činnosti se učitelky snažily plánovat tak, aby děti potěšily a aby byly spokojené. Z peněz rodičů se pro děti nakoupily dárky-omalovánky, pastelky a sladkosti, které si v balíčku radostně odnášely domů.