Dodatek k informacím k provozu školy od 12. dubna 2021

MŠ:

 • nástup přihlášených dětí v pondělí 12. dubna 2021, děti budou rozděleny do dvou tříd
 • testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek, rodiče mohou být přítomni
 • děti nemusí nosit roušku
 • úhrada za předškolní vzdělávání – za měsíc březen se neplatí, v dubnu činí poplatek 160 Kč (případné přeplatky se budu vracet na konci školního roku)
 • prezenční výuka bude umožněna pouze dětem bez příznaků onemocnění COVID-19 (viz níže Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

ZŠ:

 • nástup všech žáků v pondělí 12. dubna 2021, vyučování bude probíhat bez rotací dle běžného rozvrhu
 • ŠD (včetně ranní) bude pouze pro žáky 1. třídy (ostatní žáci se budou případně řešit individuálně)
 • ŠJ – není třeba se přihlašovat, stravují se všichni žáci, kteří jsou běžně přihlášeni
 • dojíždějícím žákům z Dětkovic bude umožněn odjezd autobusem ve 12.35 hodin
 • testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek společně ve třídách (prosíme o včasný příchod do školy nejpozději v 7.45 hodin)
 • žáci jsou povinni nosit respirátor nebo chirurgickou roušku (+ 1 ks náhradní)
 • prezenční výuka bude umožněna pouze žákům bez příznaků onemocnění COVID-19 (viz níže Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů ) 

 

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů
Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.
V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy podle pravidel uvedených v Manuálu.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:
 zvýšenou tělesnou teplotu
 suchý kašel
 dušnost
 zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 ztrátu chuti a čichu
 bolest v krku
 bolest svalů a kloubů
 rýmu / ucpaný nos
 bolest hlavy