Hrajeme si v MŠ na školu

Každoročně před zápisem do základní školy učitelky umožnily budoucím školákům podívat se do prostor základní školy. Vzhledem k epidemické situaci se v současné době s dětmi z mateřské školy do základní školy podívat nemůžeme.

Dokonce předškolní děti nemohly být ani osobně přítomny u zápisu do základní školy. Abychom jim to vynahradily, hrály si na školu přímo v mateřské škole.  Činnosti učitelky organizovaly tak, aby téma zápisu do základní školy se stalo součástí vzdělávací práce. Herna starších dětí štěňátek se přeměnila na třídu v základní škole s tabulí, lavicemi ze stolečků a židliček, potom si při hře na školu   děti opakovaly dříve získané poznatky o své osobě, bydlišti, rodině, Švábenicích a okolí, porovnávaly život lidí ve městě a na vesnici. Také poznávaly domácí zvířata a jejich mláďata, porovnávaly život lidí ve městě a na vesnici, určovaly barvy a geometrické tvary, opakovaly znaky ročních období, názvy stromů a květin. Snahou učitelek je, aby děti spolupracovaly, chovaly ohleduplně a pomáhaly si. Děti také stříhaly, provlékaly pruhy papíru, lepily, vykreslovaly a některé jednoduché úkoly plnily také na pracovních listech. Povídaly si také   o tom, na co se těší do školy.

Většina budoucích školáků se už nemůže dočkat chvíle, až konečně zasedne do své lavice v nové třídě. Čas však běží rychle, do konce školního roku zbývají dva měsíce a prázdniny tradičně utečou jako voda. A sen našich předškoláků se stane skutečností.