INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Upozornění

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 06.04.2021 mohou děti, jejichž zákonní zástupci vykonávají níže uvedené profese, od 12.04.2021 chodit do svých běžných mateřských škol a do svých běžných základních škol – školních družin a školních klubů (pokud se jedná o žáky 1.stupně základní školy).

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů

Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo
studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu.

V případě, že dítě, žák nebo student na některou z položených otázek odpoví kladně nebo evidentně
vykazuje dané příznaky, nebude mu umožněna prezenční výuka. Takový žák musí opustit budovu školy
podle pravidel uvedených v Manuálu.

Dítě, žák, student vykazuje známky nebo uvádí, že pociťuje:

– zvýšenou tělesnou teplotu
– suchý kašel
– dušnost
– zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
– ztrátu chuti a čichu
– bolest v krku
– bolest svalů a kloubů
– rýmu / ucpaný nos
– bolest hlavy

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21-1.pdf (staženo 74× )
INFORMACE-K-PROVOZU-SKOL-A-SKOLSKYCH-ZARIZENI-OD-12.-DUBNA-2021.docxwmCoXQ-2.pdf (staženo 81× )
Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12.4.2021-do-odvolani-2.pdf (staženo 71× )
Mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1.-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12.-4.-2021-do-odvolani-1.pdf (staženo 68× )
Mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach-1.pdf (staženo 88× )
msmt-manual-testovani-06-04-2021-1.pdf (staženo 79× )