Informace k provozu školy do konce roku 2020

Na základě usnesení vlády České republiky stanovilo MŠMT 21. a 22. prosinec jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Žáci do školy opět nastoupí v pondělí 4. ledna 2021.