Informace k provozu školy od 1. února 2021

Provoz mateřské školy:
– provoz je zachován jako doposud

Provoz základní školy:
– vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz školy probíhá nadále ve stejném režimu jako doposud
– výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 bude žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, předán po návratu do školy, až bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání

Školní stravování:
– provoz školní jídelny probíhá nadále ve stejném režimu jako doposud