Informace k provozu školy od 10. května 2021

Provoz mateřské školy:

  • mateřská škola bude otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování
  • po celou dobu pobytu v mateřské škole děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

Provoz základní školy:

  • provoz školy probíhá nadále ve stejném režimu jako dosud
  • ve vnějších prostorách školy se mohou konat sportovní činnosti