Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Provoz mateřské školy:

  • provoz je zachován jako doposud
  • děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
  • vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi

Provoz základní školy:

  • je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně – obnovena povinná prezenční výuka
  • žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) – žáci minimálně 2 kusy
  • vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky
  • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
  • ŠD bude v provozu (ranní ŠD v provozu nebude – žáci budou vpuštěni do budovy školy)