Informace k provozu školy od 4. ledna 2021

Provoz mateřské školy:
– provoz je zachován jako doposud
– děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky
– vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

Provoz základní školy:
– je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. třídy – povinná prezenční výuka
– ostatní žáci školy se povinně vzdělávají distančním způsobem
– jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole dle domluvy s třídní učitelkou
– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (žáci mají minimálně 2 kusy!)
– je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
– je umožněn provoz ŠD
– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy
Školní stravování:
– školní jídelna je v provozu, stravují se zde pouze žáci v prezenční výuce
– ostatní žáci se mohou stravovat formou odběru oběda do jídlonosičů u výdejního okénka (boční vchod do kuchyně) od úterý 5. 1. 2021 vždy od 11.00 do 11.30 hodin – obědy je nutné si přihlásit telefonicky od pondělí 4. 1. 2021 vždy do 12.00 hodin!