Informace ke schůzi Spolku rodičů

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci se schůze rodičů dne 14. 10. 2020 nekoná.

Plánovaný program schůze:
1. Seznámení s hospodařením SR: paní Zuzana Švábová
1.1. Finální vyúčtování a zůstatky za školní rok 2019/20:
– pokladna 16 996,- Kč
– banka 1 316,50 Kč
1.2. Aktuální stav za školní rok 2020/21:
– pokladna 13 996.- Kč
– banka 1 316,50 Kč

2. Příspěvek SR na školní rok 2020/2021 se vzhledem k omezení školních i mimoškolních aktivit a pitného režimu po dohodě s předsedou SR vybírat prozatím nebude.

3. Příspěvek na školní potřeby zůstává 270 Kč na školní rok.

4. Příspěvek na školní potřeby do ŠD pro žáky s nepravidelnou docházkou zůstává 200 Kč na školní rok.

5. Informace ředitelky školy – dokumenty školy naleznete na školním webu, popř. jsou k nahlédnutí ve vestibulu školy.

Martin Frgál, předseda SR

Informace k volbám do školské rady:

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků proběhnou dle plánu ve středu 14. 10. 2020 od 15.00 do 16.30 hodin v budově školy.
Výsledky voleb budou zveřejněny na úřední desce a webu školy.

Volební listina kandidátů z řad zákonných zástupců

1. Látalová Alena
2. Novotná Petra
3. Štolfová Božena
4. Trnečková Alena
(jména jsou uvedena podle abecedy)