Informace – MŠ

Děti, které platí obědy bezhotovostně, dostaly na konci školního roku informace s číslem účtu a variabilním symbolem, který byl každému dítěti přidělen.

Záloha na obědy (nezahrnuje školkovné):
Děti 3–6 let: 820 Kč
Děti 7 let: 880 Kč

K těmto čátkám je třeba připočíst školkovné dle tabulky na webu školy v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA/Úplata za vzdělávání.

Do této zálohy je započítána i úplata za předškolní vzdělávání. Rodiče, kteří budou platit obědy v hotovosti, je přijdou zaplatit osobně – stačí 1. září. Obědy na ŘÍJEN musí však být zaplaceny již do KONCE ZÁŘÍ!!!

OBĚDY SE PLATÍ VŽDY NA MĚSÍC DOPŘEDU!!!!!!  např. obědy na LISTOPAD do konce ŘÍJNA !!!!!!!! Úplata za předškolní vzdělávání se platí společně s obědy u vedoucí stravování. Úplata za předškolní vzdělávání je stejná – viz tabulka na webu školy.

Cena stravného:
děti 3 – 6 let: 41 Kč
přesnídávka: 11 Kč
oběd: 20 Kč
svačina: 10 Kč

děti 7 let: 44 Kč
přesnídávka: 12 Kč
oběd: 22 Kč
svačina:: 10 Kč