Informace rodičům

Dobrý den, vážení rodiče!

V průběhu těchto dnů jsme z médií zahlceni novými a mnohdy neustále měnícími se informacemi souvisejícími s opatřeními ohledně hrozby onemocnění koronavirem. Školy byly původně zavřené na 14 dnů a nyní to vypadá, že budeme v podstatě rádi, když se do konce školního roku vůbec uvidíme.

V těchto dnech vám vaše třídní učitelky zasílají nové úkoly na další dny. Ráda bych vás ujistila, že nikdo z nás vás nechce využívat a zneužívat nad rámec vašich možností. Všechny informace od nás berte jako pomoc a návod na procvičování učiva, které je opravdu nutné, aby děti vše nezapomněly. Pokud byste měli jiný názor, popřípadě byste se chtěli na něco zeptat, konzultovat či s něčím poradit, neváhejte a kontaktujte nás. Jsme tu pro vás a vaše děti a všem nám jde o pokud možno úspěšné zvládnutí této velmi nepříjemné a náročné situace, se kterou se nikdo z nás dosud nepotkal.

Přeji všem hlavně zdraví, to je v tuto chvíli na prvním místě!

Jana Zatloukalová, ředitelka školy