Informační schůzka pro 1. a 2. ročník

Dne 30.8.2021 se v přízemí školy uskuteční informační schůzka pro rodiče dětí, které budou ve školním roce 2021/2022 navštěvovat 1. a 2. ročník, a to následovně:

v 16.30 hod. – 1. ročník, v 17:00 hod. – 2. ročník.

Postačí účast jednoho zákonného zástupce. Prosím o 100% účast. Pokud se nemůžete schůzky zúčastnit, kontaktujte, prosím, školu na telefonu +420 733 722 696.

Účastníci schůzky jsou povinni dodržovat aktuálně platná epidemiologická opatření týkající se pobytu ve vnitřních prostorách.

Mgr. Marie Hradečná, ředitelka školy