Karneval v MŠ

Celý týden dopředu se děti těšily na maškarní bál. Starší děti ze 2. třídy štěňátek nejdříve pomáhaly učitelce vyzdobit třídu. Připravily tak překvapení nejen pro mladší děti z 1. třídy kuřátek, ale také pro další učitelky. Ty uspořádaly 4. února karneval, při kterém bylo v mateřské škole opravdu veselo. Děti si oblékly masky, které jim přinesli rodiče z domova a v průběhu dopoledne se v krásně vyzdobené třídě nejen představily, ukázaly, zatančily, vydováděly, ale hlavně zasoutěžily. Sladkou odměnu si odnesly domů. Starší děti ze třídy štěňátek soutěžily v mateřské škole ještě druhý den dopoledne. Zážitků učitelky využily  v dalších dnech při rozhovorech s dětmi a výtvarných činnostech.