Logická olympiáda

V letošním roce se naše škola zúčastnila Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR. Tato soutěž je založena na logických úlohách. Jejich řešení vyžaduje především samostatný a kreativní přístup. Do soutěže se zapojují děti, které se nebojí používat vlastní hlavu. Nerozhodují u nich naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Takové děti v mateřské i základní škole máme. Do základního kola se jich zapojilo 23. Z toho třetina dětí patřila mezi 75 % nejlepších řešitelů. Určitě se zúčastníme soutěže i v příštím školním roce.