Medové snídaně

V základní i mateřské škole jsme dne 16.11.2023 realizovali projekt Ministerstva zemědělství. V rámci propagace zdravého životního stylu a správných stravovacích návyků jsme si povídali o medu a med jsme také ochutnali.
Medové snídaně představují dětem včely jako zajímavé živé tvory, objasňují jejich význam pro přírodu i život člověka v konsekventních skutečnostech. Lektor zábavnou interaktivní formou za pomoci herních i reálných pracovních pomůcek přibližuje dětem práci včelařů i práci včel.