Na jeden den programátorem – projektový den

Algoritmus a program –– tyto pojmy nás provázely celým projektovým dnem. Pod tajemným slovem algoritmus se skrývá jen jiný výraz pro postup. Ačkoliv to bude asi znít nezvykle, pojem algoritmus se totiž používá hlavně ve světě počítačů.

A svět počítačů, ten nás zajímá. Žáci se v hodině sestavené na míru věku dětí seznámili se základními principy programování pomocí pracovních listů, které byly současně promítány na interaktivní tabuli. Dále pak pokračovali v získávání nových znalostí luštěním rébusů, matematických her, logických hádanek a skládaček. Následovala práce ve skupinkách, kde si společně vyměňovali získané informace a prakticky užívali základní grafické algoritmy použitelné při programování. Nabyté vědomosti využili při práci s robotem mTiny. Pomohl žákům lépe pochopit těžší prvky programování. Žáci objevovali všechny robotovy schopnosti a snažili se je využít při sestavování vlastních prográmků. Na konci projektového dne byli všichni schopni robota naprogramovat tak, aby splnil zadané požadavky, jako například dostat se z bodu A do bodu B.

Projektový den proběhl v přátelské atmosféře, žáky téma zaujalo a všichni se s chutí zapojovali do jednotlivých aktivit. Někteří chlapci si dokázali představit, že by také někdy učili programování.