Naše Švábenice

Blíží se konec školního roku a páťáci se pomalu loučí se švábenskou školou. Také proto jsme si s žáky nachystali projekt Naše Švábenice. Skládal se ze tří částí. Nejdříve si jednotlivé památky našeho městyse děti rozdělily a doma na internetu, popř. od rodičů a prarodičů se snažily o ní získat co nejvíce hlavně zajímavých informací. Někteří byli opravdu překvapeni, kolik významných objektů tady v naší obci máme. Na druhý den jsme vyrazili na vycházku. Jednotlivé památky jsme si prohlédli a dozvěděli jsme se o nich vždy něco zajímavého. Prohlédli jsme si tři kapličky, kostel, sochy a dva pomníky. U některých jsme se i vyfotili. Děti se na vycházku moc těšily a byly plny očekávání. To bylo patrné i z toho, že nikdo z nich na svou domácí úlohu nezapomněl a o všech objektech teď už tím pádem něco víme. Po návratu do školy jsme si společně vyrobili plánek naší cesty po Švábenicích a žáci měli za úkol popsat jednotlivá zastavení. Většinou se jim to dařilo a spoustu faktů a  dokonce i letopočtů si mnozí pamatovali.

Závěrem našeho projektu jsme využili fotografií památných objektů a vytvořili výtvarnou koláž. Ta nám bude zdobit třídu a připomínat historii Švábenic.

Alena Kušková, třídní učitelka