Návštěva knihovny

Začátkem října žáci naší školy navštívili knihovnu ve Švábenicích. Cílem návštěvy bylo podnítit u dětí zájem o čtení a zlepšovat tak jejich čtenářskou gramotnost. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina si s paní knihovnicí prohlížela knihy, seznamovala se, jak provoz knihovny funguje, jaké knihy zde jsou, jak si je mohou vypůjčit a na jak dlouho si je mohou odnést domů. Pro druhou skupinu měla paní Švábová připraveny zajímavé úkoly, které vycházely z tématu kniha. Dětem se návštěva líbila a snad některé z nich cestu do knihovny brzy najde. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Pištělkové, naší knihovnici a paní Švábové, které nám toto hezké dopoledne připravily.