Pexesiáda v ZŠ

Jako každý rok i letos byla ke konci školního roku pořádána PEXESIÁDA. Letos tato soutěž připadla na poslední školní den. Ráno žáci dostali vysvědčení a pak, jak už sám název napovídá, soutěžili ve hře PEXESO.

Letošní soutěž ve hraní Pexesa plně ovládly dívky ze 4. třídy a obsadily všechna tři první místa. Závěrem gratulujeme nejen jim, ale i všem ostatním soutěžícím, kteří se opravdu snažili a věříme, že si soutěžení všichni užili.