Poděkování

Vážení rodiče, milí přátelé!

Čas neúprosně běží a další školní rok máme už za sebou. Školní rok 2020/2021 se jistě zapíše do novodobých dějin. V průběhu posledního takřka dvouletého období se nám ze dne na den doslova otočil celý život vzhůru nohama. Průběžné uzavírání škol během jediného dne nás vždy všechny zaskočilo a my jsme se tak ocitli v situaci, kterou by nikdo nikdy nečekal ani nezažil. Všichni jsme zpočátku bojovali s „neznámem“ a snažili se co nejlépe vyrovnat s pojmem „distanční výuka“. Pro děti, rodiče ani pedagogy nebyla a není tato forma výuky vůbec jednoduchá.

Skončil velmi náročný školní rok, který jsme všichni s maximálním nasazením všech zúčastněných stran se ctí zvládli a nastává čas na zasloužený odpočinek, na bilancování a především na plány a přípravy do budoucna.

Jistě všichni víte, že tento školní rok byl pro mě tím posledním. Na rozloučenou mi dovolte, abych co nejsrdečněji vyjádřila své poděkování  a uznání všem maminkám, které měly velice často na starosti chod domácnosti, vlastní práci a distanční výuku svých dětí. Děkuji také všem starostlivým tatínkům, kteří se učili se svými potomky a mnohdy zajišťovali technické zázemí. Mé poděkování patří také babičkám a dědečkům, kteří obětavě a statečně pomáhali vnoučatům s výukou. Děkuji také všem, kteří s námi komunikovali a kteří se s námi podělili například formou fotografií o každodenní radosti, ale i strasti. Smekám před Vámi pomyslný klobouk a věřím, že Vám tuto péči Vaše děti v budoucnu poctivě vrátí.

Přeji Vám všem, abychom se mohli už teď těšit na to, že už bude zase škola „normální“, kdy se bude učit bez neustále se měnících mimořádných opatřeních, kdy děti budou moci ve škole zdravě dýchat a setkávat se kdykoliv a kdekoliv s těmi, se kterými se setkávat chtějí.

Děkuji ještě jednou Vám všem a věřte, že celých uplynulých třicet let jsem pro švábenskou školu a její žáky vždy chtěla jen to nejlepší. Přeji Vám krásné prázdniny!

Vaše Jana Zatloukalová