Podzim ve školní družině

Jedno podzimní odpoledne jsme se pustili se žáky ve školní družině do výtvarné a pracovní činnosti na téma PODZIM. Četli jsme knihy s přírodní tématikou, pracovali s dětskými časopisy, vyhledávali obrázky krajin, zvířata, ovoce, zeleninu… V družstvech jsme také zápolili v soutěži s názvem Košík ovoce.
V druhé části odpoledne jsme si nachystali potřebné pomůcky k malování a vyrábění. Pomocí šablon jsme obkreslovali a poté malovali ovoce, zeleninu, houby a další plody podzimu. Pracovali jsme anilínovými barvami, pastely, fixy, barevnými papíry, nůžkami a lepidlem. Na závěr naší práce jsme vyhodnotili výsledky a úspěšnost celého tematického odpoledne. Moc se nám dařilo a pochvala patřila všem dětem za aktivní přístup k práci a za svědomité plnění zadaných úkolů.

Lenka Gruberová