POVOLÁNÍ  aneb  TEN DĚLÁ TO  A  TEN  ZAS  TOHLE – celoroční tematický projekt

POVOLÁNÍ  aneb  TEN DĚLÁ TO  A  TEN  ZAS  TOHLE je celoroční  tematický projekt, který realizuje naše škola. Vychází z citátu BlaisePascala – francouzského spisovatele (1623 –1662) „Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání“.

Naším cílem je seznámit žáky vážně i nevážně s povoláními svých blízkých, s povoláními, která nejsou tak obvyklá. Chceme vést své žáky k obdivu a úctě k poctivé práci, k obdivu k mistrům řemesla a k touze pokračovat v jejich snažení.

Ve čtvrtek 30.9. a 14.10. nás těšila svojí návštěvou paní učitelka tanečního oboru ZUŠ Bc. Lucie Veškrnová. Celý den jsme se učili tak trochu jinak. Užili jsme si hudby, tance, převlékání do tanečních kostýmů. Vyzkoušeli jsme si práci tanečnice, baletky, kostymérky, choreografky.  Činnostní práce byly vedeny ve skupinách, kde byli žáci vedeni ke vzájemné spolupráci.  Projekt byl rozdělen do  tematických bloků, které na sebe navazovaly a prolínaly se.

Protančili jsme se celým dnem až ke zjištění, že tanec nás baví a že naše škola je plná talentů.