Preventivní programy

V rámci podpory preventivních aktivit bylo na naší škole v loňském i letošním školním roce realizováno několik tematických pořadů.

Již na jaře to bylo několik programů společnosti Hope4Kids (pro děti i rodiče) a nyní na podzim dva tematické programy společnosti Podané ruce. Pravidla vhodného chování mezi žáky pro žáky z 2. ročníku a Třída jako team pro páťáky.

Všechny tyto programy spadaly do projektu školy s názvem Zlepšení klimatu tříd, školy, rodiny (osobní a sociální výchova) a poslední dva programy de facto zároveň celý tento projekt hrazený z dotačního programu Jihomoravského kraje uzavíraly.

Kromě již zmíněných společností jsme v rámci projektu spolupracovali také s Centrem Anabell, z.ú., což je společnost nabízející pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy a jejíž přednáška s besedou byla věnována především pedagogům a rodičům.

Všechny programy proběhly v prostorách školy za účasti lektorů společností, pedagogů a rodičů.

A proč školy realizují aktivity spojené s prevencí?

Naším společným cílem je dosáhnout snížení rizikového chování žáků právě pomocí primární prevence. Realizované programy umožní žákům snadnější rozpoznání rizik a hledání východisek ze vzniklé situace. Spojením zkušeností a sil se subjekty zabývajícími se prevencí a spoluprácí s rodinou se snažíme žákům usnadnit vybudování záchytných bodů pro eliminaci rizik.