První měsíc je za námi

Čas neúprosně běží a naši školáci už mají za sebou první měsíc nového školního roku. A podle dosavadního hodnocení a rekapitulace bylo počáteční školní období opravdu „nadupané“ činnostmi a aktivitami všeho druhu.

Z našich prvňáčků se pomalu a jistě stávají opravdoví školáci. Už si mnozí dokážou zapamatovat a splnit domácí úkoly, zvládají celou řadu kresebných cviků, v matematice se s přehledem orientují do pěti a v prvouce chválihodně poznají základní dopravní značky. V umělecké oblasti dokázali mnozí své výtvarné a rukodělné nadání využít při výrobě např. jablíček a ježků z papíru, třídu jim také krášlí např. výkresy pestrobarevných deštníků vytvořených vodovými barvami. Svůj sportovní talent pak předvádějí hlavně o přestávkách, kdy úspěšně trénují běh po školních chodbách. A věřte nevěřte, poznáme už dvě písmenka M a A, kterými začíná to nejkrásnější slovo na světě – maminka. Ovšem cesta ve vzdělání nás čeká daleká předaleká. Ještě že nám pomáhají pohádkový kocour Sam a kamarádi Alenka a Michal z Povídálkova. Ti nás už provedli cestou přes Přípravný potok až do tajemné Země slabik, kde poznáme Písmenkové hory. Pod nimi pramení Slovní řeka, která nás dovede až k Větnému moři. Za tímto mořem už nás čeká země Království čtenářů. Věřím, že všichni budeme putovat se samými jedničkami. A kromě jiného jsme stihli přijít na návštěvu do mateřské školy, kam zavítalo Divadélko Barborka s kouzelnou tetou Bertou. Ta dětem spolu se svými zvířecími kamarády vyprávěla pohádky o přátelství, kamarádství a vzájemné pomoci, společně jsme si zazpívali veselé písničky a naučili nové říkanky.

Od počátku září všichni naši školáci při vhodném počasí rádi tráví velké přestávky na čerstvém vzduchu za školou. Některé děti piknikují v trávě na dekách a ostatní, kterých je většina, se věnují sportu na školním hřišti – hrají fotbal, skáčou přes švihadlo, házejí míčem na koš atd. A někteří jen tak klábosí na lavičkách kolem hřiště. Sportování kupodivu naše žáky opravdu baví. Velký zájem je tradičně o kroužek tělesné výchovy, který zahájil svou činnost v polovině září. Zatím je přihlášeno celkem 22 žáků ze všech tříd, kteří se také sami podílejí na činnosti kroužku. Jeho cílem je podpořit pohybové aktivity dětí, kde nejde o výkony. Hrají tu vykulovanou, vybíjenou, házejí míčem na koš, zdolávají různé překážkové dráhy, využívají různé náčiní a nářadí. Činností je tolik, že se v závěru hodiny všichni diví, že už je konec.

Jelikož nám jde také o zdraví našich žáků, tak i letos se naše škola zapojila do projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Naše děti tedy mají možnost ochutnat nejen ovoce a zeleninu našich zahrad, ale i pro nás exotické plody plné vitamínů. Tak např. v září jsme si pochutnali na švestkách, nektarinkách a zelené paprice, z mléčných výrobků pak na mléku a bílém jogurtu. Můžeme se těšit i na čerstvé sýry a žervé.

Jako každý rok v tomto čase vyrazili žáci 4. třídy na dopravní hřiště ve Vyškově. Kromě teoretických znalostí si děti v roli cyklistů prakticky vyzkoušely, jak to chodí v dopravním provozu.

V rámci projektu EU „Moderní formy výuky“ zahájili činnost Čtenářské kluby, kde si přihlášení žáci nad rámec výuky procvičují čtenářskou gramotnost a uvědomělé čtení. V těchto hodinách mohou využívat i nově zakoupené počítačové techniky – pět notebooků a patnáct tabletů. A že máme ve škole opravdové a nadšené čtenáře dokazuje i zájem při zářijovém objednávání knih z katalogů nakladatelství Albatros a Fragment. Této možnosti naši čtenáři využívají pravidelně v průběhu celého školního roku.

Pozornost věnujeme i slušnému chování a zlepšování mezilidských vztahů.  Koncem září jsme pro náš celoškolní projekt využili Mezinárodního dne kulturního dialogu (26.9.). Kulturní a hlavně mezikulturní dialog je v poslední době velmi skloňované téma. Komunikace mezi různými skupinami lidí navzájem je velmi podstatná a všechny zúčastněné může obohatit. Při této příležitosti jsme i my „komunikovali“ ve všech třídách. Žáci ve vyhrazeném čase ve vyučování mohli navštívit své kamarády v jiných třídách a popovídat si s nimi. Přes počáteční ostych dokázali někteří rozvinout spontánní dialogy v různých rovinách, které byly ovlivněny temperamentem a věkem žáků. Největší zájem o návštěvy byl zejména u našich nových prvňáčků. V závěru akce jsme si tuto komunikační aktivitu vyhodnotili ve všech třídách a někteří starší žáci se přiznali, že je velmi obtížné se jasně vyjadřovat, neskákat do řeči, umět naslouchat, argumentovat a vést „kulturní dialog“.

Jak z napsaného vyplývá, skočili jsme do každodenního školního života opravdu naostro rovnýma nohama. Věříme, že stejné tempo nám vydrží i nadále a školní práce jako taková nás bude těšit a své povinnosti si budeme plnit s chutí a radostí.

Kolektiv učitelek.