Školní projekt Moderní formy výuky

V lednu 2021 naše škola ukončila projekt spolufinancovaný EU pod názvem Moderní formy výuky. Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality vzdělávání žáků. Důležitým přínosem projektu bylo mimo jiné zavedení klubů pro děti a vzdělávání v oblastech čtenářské dovednosti a zábavné matematiky. Tato aktivita probíhala mimo vyučování a učitel připravoval žákům zábavné, motivující a zajímavé úkoly, které děti bavily a zároveň přispívaly k jejich dalšímu rozvoji.

Zásluhou projektu byla také obnovena a zakoupena nová počítačová technika. Bylo zakoupeno 15 tabletů a 5 počítačů. Ve výsledku to znamená, že dnes má v naší počítačové třídě každý žák svůj moderní počítač.

Finance projektu byly využívány také na vzdělávání učitelů. Ti se účastnili různých seminářů, které v této době byly svým obsahem zaměřeny hlavně na distanční výuku.