Školní projekt „Pěšky do školy“

V rámci celoškolního projektu „Nemoc na nás nemůže, prevence nám pomůže“ jsme se zapojili i my ve škole k výzvě „Pěšky do školy“.
Důvodů k vyhlášení bylo hned několik: většina dětí nemá dostatek přirozeného pohybu a trpí nadváhou, děti na zadním sedadle dýchají 9 – 12x horší vzduch než venku, před školou je moc aut a je to tam nebezpečné atd.
V týdnu od 5. do 9. října jsme společně sledovali, kolik dětí šlo obě cesty do a ze školy pěšky, kolik z nich jelo jednu cestu autem a jednu se vezlo a kdo se obě cesty vezl. Tato problematika se objevila i v jiných předmětech – prvouce, vlastivědě, výtvarné výchově a pracovních činnostech. S žáky jsme besedovali o tom, co by se v naší obci mohlo v této oblasti změnit. Názorů bylo hodně – strach z přijíždějících aut, smog, ale i odhazování odpadků kolem zaparkovaných vozů u kulturního domu. Nápady na zlepšení – zabezpečit přechod u autobusové zastávky zpomalovacími pásy, aby lidé neodhazovali odpadky nejen na parkovišti, ale i v bočních ulicích apod.
Rozumíme tomu, že když rodiče vezou jednoho potomka do mateřské školy, tak druhý jede také. I tomu, že rodiče spěchají ráno do zaměstnání a odpoledne do MŠ. Dětí, které jezdí obě cesty autem, je velmi málo – to procento je opravdu zanedbatelné.
A tady jsou výsledky. Z nich je jasné, že děti z naší školy patří k těm, které často chodí do školy pěšky:

  5/10 6/10 7/10 8/10 9/10
2 cesty pěšky 62 % 66 % 73,7 % 73,7 % 69 %
1 cesta pěšky   27,5 % 34 % 26,3 % 26,3 % 31 %
jen autem     0,5 % 0 0 0 0

Zpracovala Jarmila Dušková