Školní projekt Škola dětem

V únoru se naše škola zapojila do nového projektu na zkvalitnění výuky žáků pod názvem Škola dětem.  V posledních pěti letech je to už třetí projekt financovaný EU, kterého se škola účastní.  Přínosem těchto projektů bylo kromě modernizace vzdělávání žáků také obnovení počítačové   techniky, což se plně využilo při on-line výuce v době uzavření škol.

I v tomto novém projektu budeme v nastaveném trendu pokračovat. Opět zahájí svou činnost kluby, kde budou děti nad rámec vyučování vzdělávány ve čtenářských dovednostech a logice. Další součástí projektu bude tzv. tandemové vyučování, kdy učitelé budou hledat další možnosti vzdělávání žáků a navzájem si předávat své zkušenosti. Kromě toho budou z fondu tohoto projektu zakoupeny další učební pomůcky a programy pro děti. Projekt je naplánován na dva roky a bude ukončen v roce 2023.

Alena Kušková, koordinátorka projektu