Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen na školním hřišti v 8:00 hodin. 

Následně budou žáci přivítáni ve svých kmenových třídách, kde ve 2. – 5. ročníku proběhne testování neinvazivními antigenními samotesty distribuovanými MŠMT dle pokynů MŠMT. Testování žáků 1. ročníku proběhne dne 2.9.2021.  

Žáci 1. ročníku odchází domů po slavnostním přivítání, žáci vyšších ročníků odchází samostatně v 9:30 hodin.  

Přítomnost rodičů je možná v rámci slavnostního zahájení na školní zahradě.  

Rodiče žáků 1. ročníku se při zachování aktuálních epidemiologických opatření mohou účastnit slavnostního zahájení ve třídě.  

Rodičům žákům 1. – 3. ročníku bude vstup do školy dále umožněn pouze pro účely případné asistence žákům při provádění samotestování. 

V případě nepříznivého počasí se slavnostní zahájení na školním hřišti nebude konat. 

 Všichni účastníci jsou povinni dodržovat aktuální epidemiologická opatření.