Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

DODATEK K VNITŘNÍ SMĚRNICI o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Vzhledem k mimořádnému opatření a uzavření mateřské školy v době od 17. 3. do 24. 5. 2020 (výskyt onemocnění COVID-19) ředitelka školy rozhodla, že:

– bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben a květen 2020 všem dětem, dále za měsíc červen nepřihlášeným dětem
– úplatu za předškolní vzdělávání 210 Kč za měsíc červen budou hradit pouze děti přihlášené v tomto termínu
– úplata za předškolní vzdělávání během prázdninového provozu

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole v době hlavních prázdnin

Výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v době od 1. 7. –  24. 7. 2020 stanovuji takto: 

a celodenní docházka děti starší 3 let s výjimkou dětí, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ 160 Kč
b polodenní docházka děti starší 3 let s výjimkou dětí, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ 160 Kč
c děti, které nejsou přihlášené v tomto termínu   0 Kč
d všechny děti při uzavření MŠ ve zbývajícím období hlavních prázdnin   0 Kč