Tři králové v mateřské škole

V pondělí 4. ledna 2021 se děti po Vánocích vrátily do mateřské školy, kreslily a vyprávěly si své zážitky, popisovaly obrázky. K rozvíjení vyjadřování přispělo také použití dětského telefonu při rozhovorech ve dvojicích, kdy si děti sdělovaly své dojmy. Hned v úterý se starší děti ze 2. třídy štěňátek naučily píseň My tři králové jdeme k vám a následující den na tříkrálový svátek pak popřály tři převlečené děti jako králové ostatním v mateřské škole vše nejlepší do nového roku 2021. Akce proběhla v 1. třídě kuřátek. Všechny děti si společně zazpívaly, zahrály a od králů dostaly sladkosti. Děti ze 2. třídy štěňátek si pak ještě vyrobily papírové koruny, které si odpoledne odnesly domů.