Vynášení Morany

Morana je figurína často chápaná jako ztělesnění smrti a zimy. Vynášení Morany je pak zvyk, který zakončuje zimu. Zvyk se proto zpravidla odehrává o Smrtné neděli a tam, kde je potok, hází se Morana do vody.

Vzhledem k tomu, že jsme se s dětmi již nemohli dočkat příchodu jara, vyrobily jsme figuríny představující Moranu a poslední pátek před Smrtnou nedělí se s nimi vydali k nedalekému potoku, kde jsme Moranu hodily do vody, abychom přivolali jaro. Snad se nám to povedlo a čekají nás již pouze teplé a slunečné dny.

Mgr. Marie Hradečná