Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady základní školy byli zvoleni/jmenováni následující členové:

Petra Tesařová (za rodiče)
Alena Kušková (za pedagogické pracovníky ZŠ)
Ing. Tomáš Šváb, Ph.D. (za zřizovatele)