Vystoupení v mateřské škole

Každoroční pořádání vánoční besídky pro veřejnost v mateřské škole jsme nemohli vzhledem k epidemické situaci uskutečnit. Přesto se starší děti naučily vánoční pásmo písní, které si naposled procvičily 16. prosince 2020. Hned další den 17. prosince 2020 se pak ve 2. třídě štěňátek uskutečnilo setkání dětí obou tříd naší mateřské školy. Starší děti ze 2. třídy pod vedením Ilony Kučerňákové přiblížily mladším kamarádům vánoční tradice a hry ,,Těšíme se
na Vánoce nejkrásnější svátky v roce.“ Zpívaly a hrály si na zvířátka a ptáky v zimě, sněhuláka, předváděly koledníky, ztvárnily Betlém s Ježíškem, Marií i Josefem za doprovodu klavíru a reprodukované hudby. To vše u rozsvíceného stromečku. Za odměnu je čekalo překvapení v podobě dárků pod stromečkem.