Zahájení školního roku v MŠ

Školní rok v MŠ bude zahájen dne 1.9.2023. Děti přivádějte do 8 hodin. Podrobnější informace byly zaslány prostřednictvím systému EduPage. V případě problémů s přihlášením, prosím, kontaktujte ředitelku školy, tel. 733722696.