Zahájení školního roku v ZŠ

Slavnostní zahájení školního roku proběhne dne 4.9.2023 v 8:00 hod. na školním hřišti. Podrobnosti byly rodičům zaslány prostřednictvím systému EduPage.