Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.  

Zápis k povinné školní docházce na naší škole je v souladu s právními předpisy stanoven na středu 22. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.

V těchto dnech rodiče dětí, které by se měly dostavit k zápisu na naši školu, obdrží poštou žádost o přijetí, zápisní list a další informace. Prosím rodiče, kteří žádost o přijetí na naši školu podávat nebudou, aby tuto skutečnost nahlásili i s adresou školy, kam žádost budou podávat.

Žádosti o přijetí (včetně vyplněných zápisních listů), prosím, podávejte výše uvedenými způsoby nejpozději do úterý 21. dubna 2020. Termín se týká i informace o podání žádosti na jinou školu.

Podrobnější informace najdete na:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy