Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020 – 2021 se koná ve středu 6. května 2020 od 8.00 do 15.00 hodin

Rodiče mohou přihlásit děti, které dosáhnou ve školním roce 2020 – 2021 tří let  a děti starší, které MŠ doposud nenavštěvovaly a budou se připravovat na vstup do základní školy. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2020, pokud ještě do MŠ nedocházejí.


Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání je v souladu s právními předpisy stanoven na středu 6. května 2020 od  8.00 do 15.00 hodin bude se konat v budově mateřské školy.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, případně dle konkrétní situace osobním podáním ve škole. V případě osobního podání ve škole doporučujeme předem se telefonicky objednat (v pondělí 4. 5. a v úterý 5. 5. 2020 v dopoledních hodinách na tel. č. 517 365 629 nebo 733 722 696).

Při podání žádosti je nutné doložit:

  • kopii rodného listu
  • prohlášení zákonného zástupce, že je dítě očkované
  • kopii očkovacího průkazu

(poslední dvě podmínky se netýkají dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Žádosti o přijetí (včetně příloh), prosím, podávejte výše uvedenými způsoby do středy 6.května 2020 (nejpozději však do pátku 15. 5. 2020).

Zároveň žádáme rodiče dětí, které mají plnit povinnou předškolní docházku a které docházejí na jinou mateřskou školu, popř. rodiče budou žádat o přijetí na jinou mateřskou školu, aby tuto skutečnost rovněž v daném termínu nahlásili.

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány:

  • děti, plnící povinnou předškolní docházku, které  dosáhnou  nejpozději  ke dni 31.8.2020  5 let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
  • děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2020 4 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
  • děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2020 3 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice)
  • děti, které dosáhnou ke dni 31.12.2020 3 let věku.

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka  školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií s ohledem na zaměstnanost rodičů a docházku dětí do MŠ.

Ve Švábenicích dne 6.4.2020

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Žádost-o-přijetí-k-předškolnímu-vzdělávání.docx (staženo 607× )

Čestné-prohlášení-k-očkování.docx (staženo 253× )

Dětský-očkovací-kalendář.pdf (staženo 198× )