Zápis k povinné školní docházce

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodické doporučení pro organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápis k povinné školní docházce na naší škole je v souladu s právními předpisy stanoven na středu 21. dubna 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Žádosti o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • osobním podáním ve škole (lze využít schránky u vchodu do budovy)

Žádosti budou přijímány nejpozději do 30. dubna 2021.

V těchto dnech rodiče dětí, které by se měly dostavit k zápisu na naši školu (s trvalým bydlištěm v Dětkovicích, Medlovicích a Švábenicích), obdrží poštou žádosti o přijetí s dalšími informacemi.

Prosím rodiče, kteří žádost o přijetí na naši školu podávat nebudou, aby tuto skutečnost nahlásili i s adresou školy, kam žádost budou podávat.

Žádosti o přijetí (včetně vyplněného zápisního listu a kopií rodného listu dítěte), prosím, podávejte výše uvedenými způsoby do středy 21. dubna 2021 (nejpozději však do 30. dubna 2021).

Termín se týká i informace o podání žádosti na jinou školu.

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy